Welkom op de website van Mannenkoor CCK '74

Door het overlijden van dirigent Herman Jussen in 1971 had het Mannenkoor St. Camillus uit de buurtschap Esch, gemeente Vaals, plotseling geen dirigent meer. Dirigent Jos Bodelier uit het nabijgelegen kerkdorp Lemiers bleek genegen het directeurschap op zich te nemen onder voorwaarde dat er samen met zijn eigen koor, het Kerkelijk zangkoor St.Caecilia uit Lemiers, zou worden gerepeteerd. Dit bleek al gauw een gouden zet. Het stemmenmateriaal vulde elkaar fantastisch aan en een nieuw koorgeluid zocht met succes een weg in de mannenkoorwereld.

De bekende zangpedagoog Leo Ketelaars schreef met veel lof over deze koorklank toen hij aanwezig was bij het eerste gezamenlijk optreden in 1972 tijdens de uitvoering van de door dhr. Herman Jussen gecomponeerde mis "In Honorem St. Camilli de Lellis". Gezien de intenties waarmee beide koren waren opgericht lag het voor de hand dat de kerkmuziek een grote plaats op hun repertoire zou gaan innemen.
In 1974 werden beide koren het eens, het Caecilia-Camillus-Koor '74, zou, voorlopig als een federatie uit twee koren, naar buiten toe als één koor optreden .Binnen de mannenkoorwereld in Nederland een uniek gebeuren.

Voortbouwend op de positieve ervaring in het verleden is het koor opnieuw een federatie aangegaan en wel met Koninklijk Mannenkoor Cecila 1837 Vaals.
Het koor ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirigent CCK '74

Emmanuël Pleijers
Pleijers studeerde kerkmuziek, koor- en orkestdirectie aan de conservatoria van Luik en Maastricht.

Pleijers is behalve dirigent van de federatie CCK/KMK dirigent van de Heerlense Oratoriumvereniging, Koninklijk Caeciliakoor Heer en Sittards Mannenkoor “Si-tard”
Afmelden repetitie

Als u een keertje echt niet naar de repetitie kunt komen, dan kunt u zich afmelden bij Wiel Winands.

 

Telefoon: 043-3063592

Ereleden CCK '74
 • J. Baggen
 • F. Bodelier
 • J. Haenen
 • M. Ländle
 • J. Laeven
 • H. Lux
 • W. Nijssen
 • J. Ruijters
 • W. Winands
 • M. Hofman
 • J. de Jager
 • Ledenlijst

  Klik hier voor de actuele ledenlijst.