Welkom op de website van Mannenkoor CCK '74

Door het overlijden van dirigent Herman Jussen in 1971 had het Mannenkoor St. Camillus uit de buurtschap Esch, gemeente Vaals, plotseling geen dirigent meer. Dirigent Jos Bodelier uit het nabijgelegen kerkdorp Lemiers bleek genegen het directeurschap op zich te nemen onder voorwaarde dat er samen met zijn eigen koor, het Kerkelijk zangkoor St.Caecilia uit Lemiers, zou worden gerepeteerd. Dit bleek al gauw een gouden zet. Het stemmenmateriaal vulde elkaar fantastisch aan en een nieuw koorgeluid zocht met succes een weg in de mannenkoorwereld.

De bekende zangpedagoog Leo Ketelaars schreef met veel lof over deze koorklank toen hij aanwezig was bij het eerste gezamenlijk optreden in 1972 tijdens de uitvoering van de door dhr. Herman Jussen gecomponeerde mis "In Honorem St. Camilli de Lellis". Gezien de intenties waarmee beide koren waren opgericht lag het voor de hand dat de kerkmuziek een grote plaats op hun repertoire zou gaan innemen.
In 1974 werden beide koren het eens, het Caecilia-Camillus-Koor '74, zou, voorlopig als een federatie uit twee koren, naar buiten toe als één koor optreden .Binnen de mannenkoorwereld in Nederland een uniek gebeuren.

Dirigent CCK '74

Vanaf 17 maart 2010 is Nic Hermans de dirigent van mannenkoor CCK '74.

Nic Hermans volgde zijn opleiding aan het Maastrichts Conservatorium met de hoofdvakken Trompet en Directie, waarbij het laatste in 1987 Cum Laude werd afgesloten. Lees meer...
Afmelden repetitie
Als u een keertje echt niet naar de repetitie kunt komen, dan kunt u zich afmelden bij Wiel Winands.

Telefoon: 043-3063592

Ereleden CCK '74
De ereleden van mannenkoor CCK '74 zijn

 • J.Baggen
 • V.Bischoff
 • J.Bischoff
 • P.Bodelier
 • H.Ernes
 • J.Hermans
 • F.Kremer
 • F.Laeven
 • J.Laeven
 • M.Ländle
 • W.Nijssen
 • J.Ruijters
 • A.Saive
 • W. Winands
 • Beschermheer: Herman Ernes
 • Ere-Voorzitter: Vic Bischoff
 • Ere-Bestuursleden CCK74
 • J.Haenen
 • F.Bodelier
 • L.Boijmans
 • J.Baggen
 • F.Kremer
 • J.Laeven
 • M.Ländle
 • W.Nijssen
 • J.Ruijters
 • W. Winands
 • Ledenlijst

  Klik hier voor de actuele ledenlijst.